درمان لیزر

دکتر بیژن عابدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه و دارای بورد تخصصی جراحی

تهران ،میدان ونک، جنب دادگاه خانواده، کوچه شهید صانعی، پلاک 50، طبقه 5، واحد 15

۰۲۱۸۶۰۸۴۹۷۳ - ۰۹۱۹۹۵۳۶۸۰۸